dus.kalisz.pl - bądź na bieżąco

Agromika: Środki chwastobójcze

Środki chwastobójcze, jakimi są herbicydy selektywne, działają wybiórczo, zwalczając określony rodzaj roślin, nie niszcząc roślin uprawnych. Mogą zwalczać tylko chwasty dwuliścienne lub jednoliścienne. Inne preparaty niszczą określony chwast np. perz. Herbicydy nieselektywne zwalczają wszystkie zielone rośliny. Takie środki chwastobójcze stosowane są w zwalczaniu uciążliwych chwastów przy zmianie upraw lub odzyskiwaniu ugorów. Preparaty nieselektywne niszczą wszystkie rośliny, zarówno jednoliścienne (trawy), jak i dwuliścienne.

Agromika Michał Kiciński
Pniewo 80b
99-311 Bedlno
tel. 604 083 804